The Safety Palette
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
The Safety Palette
activeborder activecaption appworkspace background
buttonface buttonhighlight buttonshadow buttontext
captiontext graytext highlight highlighttext
inactiveborder inactivecaption inactivecaptiontext infobackground
infotext menu menutext scrollbar
threeddarkshadow threedface threedhighlight threedlightshadow
threedshadow window windowframe windowtext
aliceblue
(#F0F8FF)
antiquewhite
(#FAEBD7)
aqua
(#00FFFF)
aquamarine
(#7FFFD4)
azure
(#F0FFFF)
beige
(#F5F5DC)
bisque
(#FFE4C4)
black
(#000000)
blanchedalmond
(#FFEBCD)
blue
(#0000FF)
blueviolet
(#8A2BE2)
brown
(#A52A2A)
burlywood
(#DEB887)
cadetblue
(#5F9EA0)
chartreuse
(#7FFF00)
chocolate
(#D2691E)
coral
(#FF7F50)
cornflowerblue
(#6495ED)
cornsilk
(#FFF8DC)
crimson
(#DC143C)
cyan
(#00FFFF)
darkblue
(#00008B)
darkcyan
(#008B8B)
darkgoldenrod
(#B8860B)
darkgray
(#A9A9A9)
darkgreen
(#006400)
darkkhaki
(#BDB76B)
darkmagenta
(#8B008B)
darkolivegreen
(#556B2F)
darkorange
(#FF8C00)
darkorchid
(#9932CC)
darkred
(#8B0000)
darksalmon
(#E9967A)
darkseagreen
(#8FBC8B)
darkslateblue
(#483D8B)
darkslategray
(#2F4F4F)
darkturquoise
(#00CED1)
darkviolet
(#9400D3)
deeppink
(#FF1493)
deepskyblue
(#00BFFF)
dimgray
(#696969)
dodgerblue
(#1E90FF)
firebrick
(#B22222)
floralwhite
(#FFFAF0)
forestgreen
(#228B22)
fuchsia
(#FF00FF)
gainsboro
(#DCDCDC)
ghostwhite
(#F8F8FF)
gold
(#FFD700)
goldenrod
(#DAA520)
gray
(#808080)
green
(#008000)
greenyellow
(#ADFF2F)
honeydew
(#F0FFF0)
hotpink
(#FF69B4)
indianred
(#CD5C5C)
indigo
(#4B0082)
ivory
(#FFFFF0)
khaki
(#F0E68C)
lavender
(#E6E6FA)
lavenderblush
(#FFF0F5)
lawngreen
(#7CFC00)
lemonchiffon
(#FFFACD)
lightblue
(#ADD8E6)
lightcoral
(#F08080)
lightcyan
(#E0FFFF)
lightgoldenrodyellow
(#FAFAD2)
lightgreen
(#90EE90)
lightgrey
(#D3D3D3)
lightpink
(#FFB6C1)
lightsalmon
(#FFA07A)
lightseagreen
(#20B2AA)
lightskyblue
(#87CEFA)
lightslategray
(#778899)
lightsteelblue
(#B0C4DE)
lightyellow
(#FFFFE0)
lime
(#00FF00)
limegreen
(#32CD32)
linen
(#FAF0E6)
magenta
(#FF00FF)
maroon
(#800000)
mediumaquamarine
(#66CDAA)
mediumblue
(#0000CD)
mediumorchid
(#BA55D3)
mediumpurple
(#9370DB)
mediumseagreen
(#3CB371)
mediumslateblue
(#7B68EE)
mediumspringgreen
(#00FA9A)
mediumturquoise
(#48D1CC)
mediumvioletred
(#C71585)
midnightblue
(#191970)
mintcream
(#F5FFFA)
mistyrose
(#FFE4E1)
moccasin
(#FFE4B5)
navajowhite
(#FFDEAD)
navy
(#000080)
oldlace
(#FDF5E6)
olive
(#808000)
olivedrab
(#6B8E23)
orange
(#FFA500)
orangered
(#FF4500)
orchid
(#DA70D6)
palegoldenrod
(#EEE8AA)
palegreen
(#98FB98)
paleturquoise
(#AFEEEE)
palevioletred
(#DB7093)
papayawhip
(#FFEFD5)
peachpuff
(#FFDAB9)
peru
(#CD853F)
pink
(#FFC0CB)
plum
(#DDA0DD)
powderblue
(#B0E0E6)
purple
(#800080)
red
(#FF0000)
rosybrown
(#BC8F8F)
royalblue
(#4169E1)
saddlebrown
(#8B4513)
salmon
(#FA8072)
sandybrown
(#F4A460)
seagreen
(#2E8B57)
seashell
(#FFF5EE)
sienna
(#A0522D)
silver
(#C0C0C0)
skyblue
(#87CEEB)
slateblue
(#6A5ACD)
slategray
(#708090)
snow
(#FFFAFA)
springgreen
(#00FF7F)
steelblue
(#4682B4)
tan
(#D2B48C)
teal
(#008080)
thistle
(#D8BFD8)
tomato
(#FF6347)
turquoise
(#40E0D0)
violet
(#EE82EE)
wheat
(#F5DEB3)
white
(#FFFFFF)
whitesmoke
(#F5F5F5)
yellow
(#FFFF00)
yellowgreen
(#9ACD32)